Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeFinanciële begrotingUiteenzetting financiële...D: Geprognosticeerde begin-...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

D: Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

175

113

113

113

113

113

Materiële vaste activa

83.342

87.550

98.349

110.921

124.007

118.956

Financiële vaste activa

3.456

3.456

3.456

3.456

3.456

3.456

Totaal vaste activa

86.973

91.119

101.918

114.490

127.576

122.525

Vlottende activa

Voorraden

-4.294

0

0

0

0

0

Uitzettingen

7.112

7.112

7.112

7.112

7.112

7.112

Liquide middelen

17

0

0

0

0

0

Overlopende activa

1.966

1.966

1.966

1.966

1.966

1.966

Totaal vlottende activa

4.801

9.078

9.078

9.078

9.078

9.078

Totaal activa

91.774

100.197

110.996

123.568

136.654

131.603

Passiva

Vaste passiva

Reserves

41.014

37.323

36.519

35.237

33.299

31.750

Resultaat boekjaar

274

0

0

0

0

0

Voorzieningen

13.108

11.561

12.132

12.172

10.923

10.440

Vaste schuld

23.401

35.777

46.968

61.003

77.262

74.250

Totaal vaste passiva

77.797

84.661

95.619

108.412

121.484

116.440

Vlottende passiva

Vlottende schuld

7.800

9.359

9.200

8.979

8.993

8.986

Overlopende passiva

6.177

6.177

6.177

6.177

6.177

6.177

Totaal vlottende passiva

13.977

15.536

15.377

15.156

15.170

15.163

Totaal passiva

91.774

100.197

110.996

123.568

136.654

131.603

Ga naar boven