Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeFinanciële begrotingOverzicht van baten en...A: Overzicht van baten en lasten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

A: Overzicht van baten en lasten

Programma
bedragen x € 1.000,-

L/B

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Meerjarenraming

2023

2024

2025

1 Meedoen in Leiderdorp

Lasten

34.879

31.215

32.191

32.262

32.007

31.617

Baten

-12.594

-7.452

-7.785

-7.785

-7.785

-7.785

Saldo

22.285

23.763

24.407

24.477

24.222

23.832

2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Lasten

11.823

14.811

12.173

10.531

10.961

11.321

Baten

-9.691

-11.718

-10.909

-8.364

-8.444

-8.449

Saldo

2.132

3.092

1.265

2.167

2.517

2.872

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

Lasten

13.302

13.561

13.552

12.914

12.985

12.996

Baten

-358

-370

-232

-10

-10

-10

Saldo

12.945

13.192

13.320

12.904

12.975

12.986

Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten

784

958

316

283

198

133

Baten

-45.443

-46.475

-48.376

-48.075

-47.502

-47.797

Saldo

-44.659

-45.517

-48.060

-47.792

-47.304

-47.664

Overhead, VPB en onvoorzien

Lasten

9.994

9.814

9.881

9.533

9.534

9.530

Baten

-285

-8

-8

-8

-8

-8

Saldo

9.708

9.807

9.874

9.525

9.527

9.522

Totaal

Lasten

70.782

70.360

68.114

65.522

65.685

65.596

Totaal

Baten

-68.371

-66.023

-67.309

-64.241

-63.748

-64.047

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

2.411

4.336

805

1.281

1.938

1.549

RESERVES 1 Meedoen in Leiderdorp

Toevoeging

1.707

0

1.559

902

818

716

Onttrekking

-2.227

-2.153

-2.285

-1.943

-1.276

-933

Saldo

-519

-2.153

-726

-1.041

-458

-217

RESERVES 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Toevoeging

1.398

332

1.366

71

35

24

Onttrekking

-10.448

-1.004

-753

-577

-562

-541

Saldo

-9.051

-672

612

-506

-527

-517

RESERVES 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

Toevoeging

0

200

100

0

0

0

Onttrekking

-114

0

0

0

0

0

Saldo

-114

200

100

0

0

0

RESERVES Algemene Dekkingsmiddelen

Toevoeging

9.931

386

1.077

996

179

115

Onttrekking

-2.879

-1.686

-1.852

-699

-1.132

-929

Saldo

7.052

-1.300

-775

297

-952

-814

RESERVES Overhead, VPB en onvoorzien

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-53

-40

-16

-31

0

0

Saldo

-53

-40

-16

-31

0

0

Totaal

Toevoeging

13.036

918

4.102

1.969

1.032

855

Totaal

Onttrekking

-15.721

-4.882

-4.907

-3.251

-2.970

-2.404

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

-2.685

-3.965

-805

-1.281

-1.938

-1.549

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

83.818

71.277

72.216

67.491

66.718

66.451

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-84.092

-70.906

-72.216

-67.491

-66.718

-66.451

GERAAMD RESULTAAT

-274

372

0

0

0

0

Ga naar boven