Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeFinanciële begrotingOverzicht van baten en...A: Overzicht van baten en lasten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

A: Overzicht van baten en lasten

Programma
bedragen x € 1.000,-

L/B

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Meerjarenraming

2022

2023

2024

1 Meedoen in Leiderdorp

Lasten

30.038

30.100

30.026

29.726

29.903

29.923

Baten

-7.931

-7.517

-7.565

-7.582

-7.582

-7.582

Saldo

22.107

22.583

22.461

22.144

22.321

22.341

2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Lasten

12.901

17.679

14.979

10.066

10.434

10.872

Baten

-16.283

-14.684

-14.060

-7.850

-7.909

-7.969

Saldo

-3.382

2.995

919

2.216

2.525

2.903

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

Lasten

13.544

13.127

13.326

13.337

12.766

12.817

Baten

-222

-195

-180

-180

-180

-180

Saldo

13.323

12.932

13.146

13.157

12.586

12.637

Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten

367

531

360

253

260

217

Baten

-43.459

-43.962

-46.166

-45.460

-46.500

-46.125

Saldo

-43.092

-43.431

-45.806

-45.207

-46.240

-45.908

Overhead, VPB en onvoorzien

Lasten

9.010

9.501

9.176

9.010

8.939

8.885

Baten

-388

-227

-8

-8

-8

-8

Saldo

8.623

9.274

9.168

9.002

8.931

8.877

Totaal

Lasten

65.860

70.938

67.866

62.392

62.302

62.714

Totaal

Baten

-68.282

-66.585

-67.978

-61.080

-62.179

-61.864

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-2.422

4.352

-112

1.312

123

850

RESERVES 1 Meedoen in Leiderdorp

Toevoeging

507

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.491

-1.178

-759

-436

-331

0

Saldo

-984

-1.178

-759

-436

-331

0

RESERVES 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Toevoeging

6.405

643

1.706

0

0

0

Onttrekking

-669

-9.976

-768

-547

-500

-500

Saldo

5.735

-9.332

938

-547

-500

-500

RESERVES 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

Toevoeging

0

0

200

112

28

33

Onttrekking

0

-20

-5

0

0

0

Saldo

0

-20

195

112

28

33

RESERVES Algemene Dekkingsmiddelen

Toevoeging

1.127

9.250

987

718

1.222

116

Onttrekking

-4.208

-2.977

-1.208

-1.142

-510

-498

Saldo

-3.081

6.273

-222

-424

712

-382

RESERVES Overhead, VPB en onvoorzien

Toevoeging

156

0

0

0

0

0

Onttrekking

-279

-53

-40

-16

-31

0

Saldo

-123

-53

-40

-16

-31

0

Totaal

Toevoeging

8.196

9.893

2.893

830

1.250

149

Totaal

Onttrekking

-6.647

-14.203

-2.781

-2.141

-1.373

-999

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

1.548

-4.310

112

-1.312

-123

-850

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

74.056

80.831

70.759

63.222

63.552

62.863

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-74.929

-80.789

-70.759

-63.222

-63.552

-62.863

GERAAMD RESULTAAT

-874

42

0

0

0

0

Ga naar boven