Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 3: Bestuur en...Waar staat je gemeente

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Waar staat je gemeente

Sinds 2017 nemen we beleidsindicatoren op in de programmabegroting en de jaarrekening. Zo is het makkelijker om gemeenten met elkaar te vergelijken. De voor dit programma relevante indicatoren staan in de tabel hieronder. De peildatum is 1-9-2021, de gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. In de tabel staan de cijfers van Leiderdorp en het landelijk gemiddelde. De beleidsindicatoren zijn een aanvulling op de prestatie-indicatoren in de subprogramma's.

Progr.

Indicator

eenheid

periode

Leiderdorp

Nederland

Bron

3

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2020

x

x

CBS - Diefstallen

3

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2020

2,6

4,6

CBS - Criminaliteit

3

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2020

x

x

CBS - Diefstallen

3

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2020

4,3

6,2

CBS - Criminaliteit

3

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2022

5,18

NNB

Eigen gegevens

3

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2022

5,13

NNB

Eigen gegevens

3

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2022

502

NNB

Eigen begroting

3

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2022

2%

NNB

Eigen begroting

Ga naar boven