Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 2: Aantrekkelijk...Waar staat je gemeente

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Waar staat je gemeente

Sinds 2017 nemen we beleidsindicatoren op in de programmabegroting en de jaarrekening. Zo is het makkelijker om gemeenten met elkaar te vergelijken. De voor dit programma relevante indicatoren staan in de tabel hieronder. De peildatum is 1-9-2021, de gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. In de tabel staan de cijfers van Leiderdorp en het landelijk gemiddelde. De beleidsindicatoren zijn een aanvulling op de prestatie-indicatoren in de subprogramma's.

Progr.

Indicator

eenheid

periode

Leiderdorp

Nederland

Bron

2

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2020

21,5

8,9

Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research

2

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2019

189

161

CBS statistiek Huishoudelijk afval

2

Hernieuwbare elektriciteit

%

2019

5,1

20,1

Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

2

Demografische druk

%

2021

80,8

70,1

CBS - Bevolkingsstatistiek

2

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2020

146,3

158,4

LISA

2

Functiemenging

%

2020

51,1

53,2

CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research

Ga naar boven