Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 2: Aantrekkelijk...2E: Grondexploitaties

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2E: Grondexploitaties

Inleiding

Leiderdorp heeft nog een beperkt aantal locaties via grondexploitaties in ontwikkeling. Met de rapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) informeren we de raad over deze projecten. Dan actualiseren we de projecten ook financieel. De raad stelde deze rapportage op 26 april 2021 vast. Bij de tweede bestuursrapportage, in het laatste kwartaal van 2021, voegen we de voortgangsrapportage GIG 2021 toe.

Doel

Financiële bewaking grondexploitaties

SMART doel

1. Financiële en inhoudelijke bewaking bij verkoop van gemeentegrond voor concrete projecten.

2. Een zorgvuldige inpassing van de verdieping van de rijksweg A4 voor een betere woon-, werk- en leefomgeving, met extra recreatiemogelijkheden.

Activiteiten 2022

1.1 We bewaken de grondexploitaties van de nieuwbouwontwikkelingen Driemaster en Amaliaplein.

2.1 We ontplooien verkoopactiviteiten voor de ontwikkelingen Bospoort en de kavels Vierzicht.

1.2 We maken het laatste gedeelte van de Driemasterlocatie rondom Philadelphia woonrijp.

1.3 We voeren het laatste gedeelte van de herinrichting van de Simon Smitweg uit.

Wat willen we bereiken?

1. Financiële en inhoudelijke bewaking bij verkoop van gemeentegrond voor concrete projecten
We bekijken de uitgangspunten in samenhang. De projecten Driemaster en Amaliaplein zijn in ontwikkeling.

2. Een zorgvuldige inpassing van de verdieping van de rijksweg A4 voor een betere woon-, werk- en leefomgeving, met extra recreatiemogelijkheden
We hebben de meeste plannen inmiddels afgerond. Alleen de grondexploitatie Bospoort Zuid en de verkoop van de kavels Vierzicht zijn nog actueel.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We bewaken de grondexploitaties van de nieuwbouwontwikkelingen Driemaster en Amaliaplein

De grondexploitaties van de nieuwbouwontwikkelingen Driemaster en Amaliaplein ronden we in 2022 af.

1.2 We maken het laatste gedeelte van de Driemasterlocatie rondom Philadelphia woonrijp
De bouw van de twee woontorens en de aanleg van het openbare gebied ronden we in 2021 af. In 2022 ronden we de nieuwbouw van Philadelphia af en kunnen we de openbare ruimte in de omgeving woonrijp maken.

1.3 We voeren het laatste gedeelte van de herinrichting van de Simon Smitweg uit
De grondexploitatie Amaliaplein omvat alleen nog het laatste deel van de herinrichting van de Simon Smitweg, inclusief de geluidwerende maatregelen. De herinrichting van de Simon Smitweg is nodig omdat de verkeerscirculatie op deze weg wijzigt.

2.1 We ontplooien verkoopactiviteiten voor de ontwikkelingen Bospoort Zuid en de twee resterende kavels Vierzicht

Samen met de ontwikkelaar zoeken we kopers voor de nog beschikbare kavels.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2018 (w)

2019 (w)

2020 (w)

2021 (b)

2022 (b)

2023 (b)

2024 (b)

2025 (b)

1.1.1 Afronden herinrichting Simon Smitweg

75%

25 %

1.2.1 Aanbesteding woonrijp maken Driemaster

100 %

1.2.2 Woonrijp maken Driemaster inclusief aanleg brug

75%

25%

1.3.1 Aanbesteding herinrichting Ericalaan

100 %

1.3.2 Herinrichting Ericalaan

75%

25%

1.3.3 In procedure brengen bestemmingsplan Simon Smitweg

100 %

1.3.4 Aanbesteding herinrichting Simon Smitweg

100%

1.3.5 Herinrichting Simon Smitweg en geluidwerende maatregelen woningen

50%

50%

2.1.1 Verkoop en opleveren bouwrijpe grond paviljoens Bospoort Zuid

100%

Ga naar boven