Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...Waar staat je gemeente

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Waar staat je gemeente

Sinds 2017 nemen we beleidsindicatoren op in de programmabegroting en de jaarrekening. Zo is het makkelijker om gemeenten met elkaar te vergelijken. De voor dit programma relevante indicatoren staan in de tabel hieronder. De peildatum is 1-9-2021, de gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. In de tabel staan de cijfers van Leiderdorp en het landelijk gemiddelde. De beleidsindicatoren zijn een aanvulling op de prestatie-indicatoren in de subprogramma's.

Progr.

Indicator

eenheid

periode

Leiderdorp

Nederland

Bron

1

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2020

22

11

Stichting Halt

1

Jongeren met delict voor rechter

%

2019

1

1

CBS Jeugd

1

% Niet sporters

%

2016

41,9

48,7

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

1

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

764,3

795,9

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

1

Netto arbeidsparticipatie

%

2020

69

68,4

CBS - Arbeidsdeelname

1

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

2020

238,6

459,7

CBS - Participatiewet

1

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2020

120,9

202

CBS - Participatiewet

1

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

per 10.000 inwoners

2020

720

700

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

1

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

%

2019

4

6

CBS Jeugd

1

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

%

2019

1

2

CBS Jeugd

1

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

2020

1,7

1,7

DUO/Ingrado

1

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

2

2,4

DUO/Ingrado

1

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2019

8

26

DUO/Ingrado

1

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2020

14,3

11,9

CBS Jeugd

1

Jongeren met jeugdreclassering

%

2020

0,3

0,4

CBS Jeugd

1

Jongeren met jeugdbescherming

%

2020

0,8

1,2

CBS Jeugd

Ga naar boven