Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...1A: Levendig, vitaal en...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1A: Levendig, vitaal en creatief Leiderdorp

Inleiding
Veel inwoners van Leiderdorp hebben een actief leven. Ze leven gezond en maken gebruik van een gevarieerd sport-, beweeg-, onderwijs- en cultuuraanbod. De meeste Leiderdorpers zijn gelukkig en vinden zelf oplossingen voor problemen. De gemeente Leiderdorp gaat uit van ‘positieve gezondheid’: we willen dat inwoners van jong tot oud gezond en vitaal leven en zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en maatschappelijk actief zijn. Dit stimuleren we met voorlichting en vroegsignalering door professionals en ervaringsdeskundigen. Ook de relatie tussen vitaliteit en gezondheid is belangrijk. We stimuleren inwoners te bewegen en te sporten. Daar houden we bij de inrichting van de fysieke leefomgeving rekening mee. Cultuur speelt een verbindende rol en draagt bij aan de ontwikkeling van talenten. We versterken de levendigheid van ons dorp door evenementen van Leiderdorpse culturele organisaties te faciliteren. In 2023 gaan we verder met het actualiseren van de algemene subsidieverordening en het aanpassen van het subsidiebeleid van de gemeente Leiderdorp.

Doel

Inwoners zijn in staat om gezond te leven in een levendig, vitaal en creatief dorp

Subdoel

1. Meer inwoners zijn in staat om gezond te leven en vitaal ouder te worden.

2. Meer inwoners participeren aan kunst, cultuur en sport.

Activiteiten 2023

1.1 We informeren inwoners - met name jongeren - over de schadelijke gevolgen van roken, alcohol en drugs, weinig bewegen, ongezond eten, stress, verslaving en pesten.

2.1 We helpen sport-, beweeg-, kunst- en cultuuraanbieders om toekomstbestendig te blijven.

1.2 We stimuleren risicogroepen, zoals mensen met een lage sociaal-economische status, om een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden.

2.2 Binnen de gemeentelijke kaders helpen we Leiderdorpse sport- en cultuurorganisaties bij het organiseren van activiteiten en evenementen.

1.3 We stimuleren inwoners om blijvend deel te nemen aan sport-, beweeg-, kunst- en cultuuractiviteiten, ongeacht hun financiële situatie.

1.4 We bevorderen vitaal ouder worden door in te zetten op preventie en een gezonde leefomgeving en te stimuleren dat ouderen zinvol blijven deelnemen aan de samenleving.

Wat willen we bereiken?

1. Meer inwoners zijn in staat om gezond te leven en vitaal ouder te worden.

We informeren inwoners van jong tot oud over een gezonde levenstijl en stimuleren hen om een gezonde leefstijl aan te leren en/of te behouden. De openbare ruimte richten we op zo'n manier in dat inwonders in hun eigen leefomgeving kunnen bewegen. We starten met het preventieakkoord en onderzoeken of we deze in de toekomst kunnen samenvoegen met het sportakkoord toe een "leefstijlakkoord".

2. Meer inwoners participeren aan kunst, cultuur en sport.

We zetten 'brede regeling combifuncties', zoals de buurtsportcoach en de cultuurcoach, extra in. Zo stimuleren we de samenwerking in de werkvelden en verbeteren we de ondersteuning aan de organisaties. Op uitvoeringsniveau ondersteunen wij organsaties door hen te helpen bij het organiseren van activiteiten en evenementen. We brengen het Sport en Cultuurfonds onder de aandacht bij inwonders zodat iedere inwoner (jong of oud) mee kan doen met sport en/of cultuur.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We informeren inwoners - met name jongeren - over de schadelijke gevolgen van roken, alcohol en drugs, weinig bewegen, ongezond eten, stress, verslaving en pesten.
Voor bewuste keuzes en gedragsverandering is bewustwording nodig. We sluiten zoveel mogelijk aan bij campagnes van de Rijksoverheid en passen deze waar nodig aan de lokale situatie aan. We werken hierbij samen met sportverenigingen, scholen, Incluzio Leiderdorp en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

1.2 We stimuleren risicogroepen, zoals mensen met een lage sociaal-economische status, om een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden.
We geven informatie en advies en zorgen voor een passend aanbod. We hebben aandacht voor sporten en bewegen, slapen, voeding, roken en mentale gezondheid. We doen dit samen met Incluzio Leiderdorp en andere maatschappelijke partners, zoals fysiotherapeuten, scholen, sportorganisaties- en verenigingen, buitenschoolse leeromgevingen en de jeugd(gezondheids)zorg. Onze rol is faciliteren en verbinden. Daarnaast zetten wij samen met onze partners specifiek in op een Rookvrij Leiderdorp.

1.3 We stimuleren inwoners om blijvend deel te nemen aan sport-, beweeg-, kunst- en cultuuractiviteiten, ongeacht hun financiële situatie.
Door te informeren, te adviseren en te stimuleren zorgen we dat in de Leiderdorpse samenleving meer inwoners participeren aan sport-, beweeg-, kunst- of cultuuractiviteiten, ongeacht hun financiele situatie. Alle minimahuishoudens kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten van deelname aan sport- en cultuuractiviteiten. Bovendien passen we de basisinfrastructuur van sport, bewegen, kunst en cultuur aan om meer inwoners blijvend te laten deelnemen.

1.4 We bevorderen vitaal ouder worden door in te zetten op preventie en een gezonde leefomgeving en te stimuleren dat ouderen zinvol blijven deelnemen aan de samenleving.

Samen met vrijwilligers, mantelzorgers, Incluzio Leiderdorp en andere maatschappelijke partners ontwikkelen we een omgeving waarin ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, vitaal en maatschappelijk actief kunnen leven.

2.1 We helpen sport-, beweeg- kunst- en cultuuraanbieders om toekomstbestendig te blijven.
De maatschappelijke sport-, beweeg-, kunst- en cultuurpartners dragen ieder hun steentje bij aan de samenleving in Leiderdorp. Het is belangrijk dat deze partners vitaal en toekomstbestendig blijven. Via de buurtsportcoaches bieden we vraag- en aanbodgerichte ondersteuning aan.

2.2 Binnen de gemeentelijke kaders helpen we Leiderdorpse sport- en cultuurorganisaties bij het organiseren van activiteiten en evenementen.
We zetten in op een optimale samenwerking en afstemming tussen sport-, cultuur- en kunstorganisaties die een evenement of activiteit in Leiderdorp willen organiseren.

Omschrijving

Realisatie

Begroting 2022

Begroting 2023

Streef-waarde

Bron

Effectindicatoren

% Niet sporters

41,9 (2016)
48,4 (2020)

-

ntb

ntb

Gezondheidsmonitor
volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
(BBV-WSJG)
1 x per 4 jaar

Prestatie-indicatoren

% Leiderdorpers dat mantelzorg verleent

18%

30%

30%

30%

Tweejaarlijkse inwonerenquete

% mantelzorgers dat tamelijk tot zwaar belast is

27%

22%

20%

20%

Tweejaarlijkse inwonerenquete

% inwoners met overmatig alcoholgebruik

nb

5%

5%

5%

% inwoners met overgewicht

nb

43%

43%

43%

% inwoners dat rookt

nb

16%

16%

16%

% Leiderdorpers dat voldoet aan de beweegnorm

nb

53%

53%

53%

Tweejaarlijkse inwonerenquete

Ga naar boven