Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingOverhead,...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Overhead, VPB en onvoorzien
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Meerjarenraming

2023

2024

2025

A Overhead

Lasten

10.038

9.784

9.850

9.502

9.504

9.499

Baten

-285

-8

-8

-8

-8

-8

Saldo

9.752

9.776

9.843

9.495

9.496

9.491

B Vennootschapsbelasting

Lasten

-44

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

-44

0

0

0

0

0

C Onvoorzien

Lasten

0

30

31

31

31

31

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

30

31

31

31

31

Programma

Lasten

9.994

9.814

9.881

9.533

9.534

9.530

Baten

-285

-8

-8

-8

-8

-8

Saldo van baten en lasten

9.708

9.807

9.874

9.525

9.527

9.522

Reserves

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-53

-40

-16

-31

0

0

Mutaties reserves

-53

-40

-16

-31

0

0

Resultaat

9.656

9.766

9.858

9.494

9.527

9.522

Verklaring 2022 ten opzichte van 2021 > € 50.000

A Overhead
De kosten van overhead nemen ten opzichte van 2021 iets toe. Belangrijkste oorzaak is de jaarlijkse indexering voor de loon- en prijsontwikkeling. Voor de organisatieontwikkeling is in 2021 een bedrag van € 200.000 opgenomen. Als mutatie wordt dit bedrag niet zichtbaar omdat in 2020 voor de extra inhuur ook een bedrag van € 200.000 is opgenomen.

VERREKENING RESERVES OVERHEAD
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2020

Begroting
2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Informatiebeleidsplan

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-53

-40

-16

-31

0

0

Saldo

-53

-40

-16

-31

0

0

VERREKENING RESERVES OVERHEAD

-53

-40

-16

-31

0

0

De informatie over de stortingen en onttrekkingen staat in de financiële begroting, onderdeel F: Reserves.


Ga naar boven