Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingAlgemene dekkingsmiddelenWaar staat je gemeente

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Waar staat je gemeente

Sinds 2017 nemen we beleidsindicatoren op in de programmabegroting en de jaarrekening. Zo is het makkelijker om gemeenten met elkaar te vergelijken. De voor dit programma relevante indicatoren staan in de tabel hieronder. De peildatum is 1-9-2021, de gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. In de tabel staan de cijfers van Leiderdorp en het landelijk gemiddelde. De beleidsindicatoren zijn een aanvulling op de prestatie-indicatoren in de subprogramma´s.

Progr.

Indicator

eenheid

periode

Leiderdorp

Nederland

Bron

4

Woonlasten éénpersoonshuishouden

2021

799

733

COELO, Groningen

4

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2021

982

810

COELO, Groningen

4

Gemiddelde WOZ waarde

per € 1.000

2020

302

270

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Ga naar boven