Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeFinanciële begrotingUiteenzetting financiële...D: Geprognosticeerde begin-...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

D: Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

311

327

309

246

191

Materiële vaste activa

75.147

83.786

99.361

101.963

107.715

Financiële vaste activa

2.856

2.856

2.856

2.856

2.856

Totaal vaste activa

78.314

86.969

102.526

105.065

110.762

Vlottende activa

Voorraden

-2.380

-4.769

-628

0

0

Uitzettingen

7.734

7.734

7.734

7.734

7.734

Liquide middelen

21

0

0

0

0

Overlopende activa

91

91

91

91

91

Totaal vlottende activa

5.466

3.056

7.197

7.825

7.825

Totaal activa

83.780

90.025

109.723

112.890

118.587

Passiva

Vaste passiva

Reserves

40.988

40.435

39.528

38.354

36.896

Resultaat boekjaar

288

1

0

0

0

Voorzieningen

13.862

13.862

13.862

13.862

13.862

Vaste schuld

17.448

21.947

43.212

48.053

55.215

Totaal vaste passiva

72.586

76.245

96.602

100.269

105.973

Vlottende passiva

Vlottende schuld

8.346

10.932

10.273

9.773

9.766

Overlopende passiva

2.848

2.848

2.848

2.848

2.848

Totaal vlottende passiva

11.194

13.780

13.121

12.621

12.614

Totaal passiva

83.780

90.025

109.723

112.890

118.587

Ga naar boven