Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeFinanciële begrotingOverzicht van baten en...A: Overzicht van baten en lasten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

A: Overzicht van baten en lasten

Programma
bedragen x € 1.000,-

L/B

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Meerjarenraming

2021

2022

2023

1 Meedoen in Leiderdorp

Lasten

28.157

29.593

29.975

28.506

28.340

28.339

Baten

-7.661

-7.426

-7.499

-7.503

-7.503

-7.503

Saldo

20.496

22.167

22.476

21.004

20.837

20.836

2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Lasten

10.595

23.526

14.045

9.925

9.939

10.114

Baten

-11.173

-23.631

-14.335

-7.799

-7.858

-7.925

Saldo

-578

-105

-290

2.126

2.081

2.189

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

Lasten

12.245

12.771

13.166

13.184

13.414

12.826

Baten

-386

-171

-173

-173

-173

-173

Saldo

11.859

12.600

12.992

13.010

13.241

12.653

Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten

-31

89

501

364

312

321

Baten

-40.391

-42.445

-43.846

-44.221

-43.798

-44.141

Saldo

-40.422

-42.357

-43.345

-43.856

-43.486

-43.820

Overhead, VPB en onvoorzien

Lasten

9.224

8.528

9.082

8.898

8.793

8.796

Baten

-206

-8

-7

-7

-7

-7

Saldo

9.018

8.521

9.074

8.890

8.786

8.788

Totaal

Lasten

60.189

74.506

66.768

60.877

60.798

60.396

Totaal

Baten

-59.816

-73.680

-65.860

-59.703

-59.340

-59.750

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

372

826

908

1.174

1.458

646

RESERVES 1 Meedoen in Leiderdorp

Toevoeging

1.468

507

0

0

0

0

Onttrekking

-1.749

-2.002

-1.178

0

0

0

Saldo

-282

-1.495

-1.178

0

0

0

RESERVES 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Toevoeging

5.335

3.220

3.149

531

0

0

Onttrekking

-3.230

-634

-9.523

-467

-490

-497

Saldo

2.105

2.585

-6.373

64

-490

-497

RESERVES 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

Toevoeging

0

0

31

70

124

124

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

31

70

124

124

RESERVES Algemene Dekkingsmiddelen

Toevoeging

1.252

1.003

9.068

68

115

301

Onttrekking

-3.767

-3.050

-2.456

-1.376

-1.208

-575

Saldo

-2.516

-2.047

6.612

-1.308

-1.093

-274

RESERVES Overhead, VPB en onvoorzien

Toevoeging

218

156

0

0

0

0

Onttrekking

-188

-41

0

0

0

0

Saldo

30

115

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

8.273

4.886

12.248

668

239

425

Totaal

Onttrekking

-8.934

-5.727

-13.156

-1.842

-1.697

-1.072

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

-661

-841

-908

-1.174

-1.458

-646

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

68.462

79.392

79.016

61.546

61.037

60.822

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-68.751

-79.407

-79.016

-61.546

-61.037

-60.822

GERAAMD RESULTAAT

-289

-15

0

0

0

0

Ga naar boven