Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeFinanciële begrotingOverzicht van baten en...A: Overzicht van baten en lasten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

A: Overzicht van baten en lasten

Programma
bedragen x € 1.000,-

L/B

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

1 Meedoen in Leiderdorp

Lasten

28.198

28.873

28.961

27.542

27.336

27.188

Baten

-7.811

-7.198

-7.070

-7.070

-7.070

-7.070

Saldo

20.388

21.676

21.891

20.472

20.266

20.118

2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Lasten

5.642

14.288

17.500

9.297

9.157

9.142

Baten

-14.830

-10.926

-16.312

-10.285

-7.237

-7.644

Saldo

-9.189

3.362

1.188

-988

1.919

1.498

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

Lasten

12.189

12.109

12.737

12.906

12.987

13.203

Baten

-702

-169

-171

-171

-171

-171

Saldo

11.487

11.940

12.567

12.736

12.816

13.033

Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten

-177

33

156

167

167

167

Baten

-39.541

-40.468

-42.065

-42.604

-42.797

-42.341

Saldo

-39.717

-40.435

-41.909

-42.437

-42.630

-42.174

Overhead, VPB en onvoorzien

Lasten

8.186

8.419

8.469

8.606

8.496

8.467

Baten

-291

-8

-8

-8

-8

-8

Saldo

7.895

8.412

8.462

8.599

8.488

8.460

Totaal

Lasten

54.038

63.723

67.824

58.519

58.143

58.167

Totaal

Baten

-63.174

-58.769

-65.626

-60.137

-57.282

-57.233

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-9.135

4.954

2.198

-1.619

860

934

RESERVES 1 Meedoen in Leiderdorp

Toevoeging

1.318

129

507

328

84

-45

Onttrekking

-1.636

-1.749

-1.807

-496

-287

-246

Saldo

-318

-1.620

-1.300

-168

-204

-291

RESERVES 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

Toevoeging

12.582

1.000

1.716

3.507

552

278

Onttrekking

476

-2.712

-801

-305

-328

-334

Saldo

13.058

-1.711

916

3.202

224

-56

RESERVES 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

Toevoeging

-7.892

0

0

31

70

124

Onttrekking

4.550

0

0

0

0

0

Saldo

-3.342

0

0

31

70

124

RESERVES Algemene Dekkingsmiddelen

Toevoeging

1.387

1.123

703

221

198

408

Onttrekking

-2.733

-2.879

-2.645

-1.775

-1.231

-1.115

Saldo

-1.346

-1.756

-1.942

-1.554

-1.032

-707

RESERVES Overhead, VPB en onvoorzien

Toevoeging

0

192

156

108

81

0

Onttrekking

-168

-175

-28

0

0

-5

Saldo

-168

18

128

108

81

-5

Totaal

Toevoeging

7.395

2.445

3.083

4.194

985

765

Totaal

Onttrekking

489

-7.514

-5.281

-2.575

-1.846

-1.700

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

7.884

-5.069

-2.198

1.619

-860

-934

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

61.433

66.168

70.907

62.713

59.128

58.933

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-62.685

-66.283

-70.907

-62.713

-59.128

-58.933

GERAAMD RESULTAAT

-1.252

-115

0

0

0

0

Ga naar boven