Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBijlagenBijlage 3: Vastgestelde dekkingsmaatregelen ‘Naar een Toekomstbestendige Begroting’

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Bijlage 3: Vastgestelde dekkingsmaatregelen ‘Naar een Toekomstbestendige Begroting’

DEKKINGSMAATREGELEN
+ = nadeel en - = voordeel

2021

2022

2023

2024

Nr

Afzien instelling jeugdraad

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

101

Andere invulling Mantelzorgwaardering

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

102

Beheer facilitair

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

105

Breedtesport afromen structureel overschot

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

108

Breedtesport beëindiging regeling scholen

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

109

CJG

-

-25.000

-25.000

-25.000

110

Incluzio aanpassing indexatie

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

112

Incluzio taakstelling

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

113

Minimabeleid anders organiseren

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

114

Verlagen budget adviesraad sociaal domein

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

116

DVO Schuldhulpverlening

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

120

Overschot alg.ondersteunende voorzieningen

-68.650

-

-

-

123

Taakstelling Sportfondsen

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

124

Verlagen subsidie MEE specialistenpool

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

125

Werk en Inkomen - Verlagen reservering eigen risico BUIG

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

129

Verkoop accommodaties

-

-27.584

-27.584

-57.720

132

Verkoop Fecaliënzuiger

-

-13.250

-13.156

-13.062

202

Bijdrage St.Land van Wijk en Wouden stopzetten

-20.913

-20.913

-20.913

-20.913

211

Stopzetten budget bollen en stinzen

-82.114

-

-

-

212

Verlaging opleidingsbudget raad

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

301

Budget publiciteit/representatie Griffie verlagen

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

302

Budget bijdrage cie Bezwaar verlagen

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

303

Geen deelname VNG-congres door college

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

304

Taakstelling op de bedrijfsvoering door PMT

-170.000

-339.000

-339.000

-339.000

305

Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen

-

-88.681

-177.361

-266.042

306

Tekstkar niet aanschaffen

-3.202

-3.180

-3.158

-3.158

307

Halveren van de post onvoorzien

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

401

Budget erfpacht afvoeren

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

402

Verlaging opleidingsbudget Ondernemingsraad

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

403

Extra verhoging toeristenbelasting

-13.000

-13.000

-13.000

-13.000

405

Stelpost decentralisatie Algemene Uitkering

-

-100.000

-100.000

-100.000

407

Verhoging dividend deelnemingen

-9.000

-9.000

-53.000

-53.000

408

Renteverwachting optimistischer ramen

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

409

Extra verhoging afvalstoffenheffing specifiek

-59.369

-59.369

-59.369

-59.369

410

Totaal dekkingmaatregelen

-1.091.148

-1.363.877

-1.496.441

-1.615.164

Ga naar boven