Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 2: Aantrekkelijk...Waar staat je gemeente

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Waar staat je gemeente

Sinds 2017 nemen we beleidsindicatoren op in de programmabegroting en de jaarrekening. Zo is het makkelijker om gemeenten met elkaar te vergelijken. De voor dit programma relevante indicatoren staan in de tabel hieronder. De peildatum is 2-9-2019, de gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. In de tabel staan de cijfers van Leiderdorp en het landelijk gemiddelde. De beleidsindicatoren zijn een aanvulling op de prestatie-indicatoren in de subprogramma's.

Progr.

Indicator

eenheid

periode

Leiderdorp

Nederland

Bron

2

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2016

4,5

7,2

ABF

2

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2017

209

174

CBS

2

Hernieuwbare elektriciteit

%

2017

2,5

16,9

Rijkswaterstaat

2

Demografische druk

%

2019

80,8

69,8

CBS

2

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw 15-64jr

2018

127,6

145,9

LISA

2

Functiemenging

%

2018

50,6

52,8

LISA

Ga naar boven