Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 2: Aantrekkelijk...2E: Grondexploitaties

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2E: Grondexploitaties

Inleiding

Leiderdorp heeft verschillende ruimtelijke projecten in ontwikkeling. Via de rapportage Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) informeren we de raad over projecten met een grondexploitatie en projecten die we op een vergelijkbare manier bewaken. Meer informatie over deze ruimtelijke projecten staat dan ook in de recentste rapportage: de GIG 2019 van 1 april 2019. De raad stelde deze rapportage op 20 mei 2019 vast. Bij de tweede bestuursrapportage, in het laatste kwartaal van 2019, voegen we de voortgangsrapportage GIG 2019 toe.

Doel

Financiële bewaking en sturing van ruimtelijke projecten

SMART doel

1. Financiële en inhoudelijke bewaking bij verkoop gemeentegrond voor concrete projecten.

2. Een zorgvuldige inpassing van de verdieping van de rijksweg A4 voor een betere woon-, werk- en leefomgeving, met extra recreatiemogelijkheden.

Activiteiten 2020

1.1 We bewaken de grondexploitaties van de nieuwbouwontwikkelingen Driemaster en Amaliaplein.

2.1 We ontplooien verkoopactiviteiten voor de ontwikkelingen Bospoort en de kavels Vierzicht.

1.2 We bereiden het woonrijp maken voor bij Driemaster (parkeervoorzieningen, water en groen).

1.3 We voeren herinrichtingen uit van het Amaliaplein, de Ericalaan en de Simon Smitweg.

Wat willen we bereiken?

1. Financiële en inhoudelijke bewaking bij verkoop gemeentegrond voor concrete projecten
We bekijken de uitgangspunten in samenspraak. Op dit moment zijn de projecten Driemaster en Amaliaplein in ontwikkeling.

2. Een zorgvuldige inpassing van de verdieping van de rijksweg A4 voor een betere woon-, werk- en leefomgeving, met extra recreatiemogelijkheden
Dit gaat over de uitvoering van de W4-plannen. In het Masterplan W4 zijn ontwikkelingsgebieden aangewezen. De meeste hebben we inmiddels afgerond. Actueel zijn nog Bospoort Zuid (paviljoens en laanontsluiting), fietspaden en –bruggen en Mauritskwartier – Kavel M.

Wat gaan we ervoor doen?

1.1 We bewaken de grondexploitaties van de nieuwbouwontwikkelingen Driemaster en Amaliaplein

De ontwikkelingen aan het Amaliaplein ronden we in 2020 zoveel mogelijk af.

1.2 We bereiden het woonrijp maken van de gronden rondom de woontorens Driemaster voor
We maken tekeningen voor parkeer- en groenvoorzieningen, bestek en aanbesteding. Zodat de uitvoering in het voorjaar van 2021 kan starten.

1.3 We voeren herinrichtingen uit van het Amaliaplein, de Ericalaan en de Simon Smitweg
De grondexploitatie Amaliaplein omvat drie herinrichtingen in de openbare ruimte. De herinrichtingen van de Ericalaan en de Simon Smitweg zijn ook nodig omdat we de verkeerscirculatie op deze wegen wijzigen.

2.1 We ontplooien verkoopactiviteiten voor de ontwikkelingen Bospoort en de kavels Vierzicht

Samen met de ontwikkelaar zoeken we kopers voor de nog beschikbare kavels.

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2016 (w)

2017 (w)

2019 (w)

2020 (b)

2021 (b)

2022 (b)

2023 (b)

Prestatie-indicatoren

1.1.1 College- en raadsbesluit voor aangaan overeenkomst Driemaster

100 %

1.1.2 Vergunningverlening Driemaster

50 %

100 %

1.2.1 Verkoop en overdracht gronden Driemaster

100 %

1.1.3 Vergunningverlening Amaliaplein

100 %

1.2.2 Overdracht gronden

Amaliaplein

100 %

2.1.1 Verkoop en opleveren bouwrijpe grond paviljoens Bospoort Zuid

0%

2.1.2 Opleveren bouwrijpe grond Bospoort Noord

100%

2.1.3 Vergunningverlening Bospoort Noord

0%

ntb

ntb

ntb

2.1.4 Verkoop gronden kavel Boomgaardlaan

100 %

2.2 Oplevering fietspad

100%

Ga naar boven