Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in...Waar staat je gemeente

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Waar staat je gemeente

Sinds 2017 nemen we beleidsindicatoren op in de programmabegroting en de jaarrekening. Zo is het makkelijker om gemeenten met elkaar te vergelijken. De voor dit programma relevante indicatoren staan in de tabel hieronder. De peildatum is 30-08-2018, de gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. In de tabel staan de cijfers van Leiderdorp en het landelijk gemiddelde. De beleidsindicatoren zijn een aanvulling op de prestatie-indicatoren in de subprogramma's.

Progr.

Indicator

eenheid

periode

Leiderdorp

Nederland

Bron

1

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inw 12-17jr

2017

167

131

Bureau Halt

1

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

0,87

1,45

Verwey Jonker

1

% Niet sporters

%

2016

41,9

48,7

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

1

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2017

719,8

758,2

LISA

1

Netto arbeidsparticipatie

%

2017

68,3

66,7

CBS

1

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inw 18jr eo

tweede halfjaar 2017

25

41,1

CBS

1

Lopende reïntegratievoorzieningen

per 1.000 inw 15-65jr

tweede halfjaar 2017

16,1

29

CBS

1

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inw

tweede halfjaar 2017

63

57

CBS

1

% Kinderen in armoede

%

2015

4,32

6,58

Verwey Jonker

1

% Jeugdwerkloosheid

%

2015

0,9

1,52

Verwey Jonker

1

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2016

1,6

1,7

DUO

1

Absoluut verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

2,17

1,82

Ingrado

1

Relatief verzuim

per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

7,01

26,58

Ingrado

1

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

tweede halfjaar 2017

10,9

9,7

CBS

1

Jongeren met jeugdreclassering

%

eerste halfjaar 2015

0,3

0,4

CBS

1

Jongeren met jeugdbescherming

%

tweede halfjaar 2017

0,8

1

CBS

Ga naar boven