Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingAlgemene dekkingsmiddelenWaar staat je gemeente

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Waar staat je gemeente

Sinds 2017 nemen we beleidsindicatoren op in de programmabegroting en de jaarrekening. Zo is het makkelijker om gemeenten met elkaar te vergelijken. De voor dit programma relevante indicatoren staan in de tabel hieronder. De peildatum is 2-9-2019, de gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. In de tabel staan de cijfers van Leiderdorp en het landelijk gemiddelde. De beleidsindicatoren zijn een aanvulling op de prestatie-indicatoren in de subprogramma´s.

Progr.

Indicator

eenheid

periode

Leiderdorp

Nederland

Bron

4

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2019

738

669

COELO

4

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2019

946

739

COELO

4

Woz-waarde woningen

per € 1.000

2018

258

230

CBS

Ga naar boven