Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeBeleidsbegrotingProgramma 1: Meedoen in Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Programma 1: Meedoen in Leiderdorp

Iedereen moet op zijn of haar eigen manier kunnen meedoen in de samenleving. Daarom is het belangrijk dat inwoners een zinvolle dagbesteding hebben, in staat zijn om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden, en dat zij geaccepteerd worden in hun omgeving. Het is voor de ontwikkeling van kinderen cruciaal dat ze opgroeien in een veilige en gezonde omgeving.
Inwoners zijn er in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor dat ze gezond blijven en een actief leven leiden. Ze doen dit samen met hun gezin, met familie of vrienden. Ze gaan naar school, zijn aan het werk en hebben een sociaal leven. Ze maken gebruik van alle sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten die ons dorp heeft. Deze activiteiten dragen bij aan sociale en maatschappelijke participatie en bevorderen zo het welzijn van onze inwoners.

Als inwoners tegen problemen in het leven aanlopen, zoeken zij zelfstandig naar oplossingen. Deze oplossingen zijn voor alle inwoners verschillend, passend bij ieders unieke situatie. Inwoners helpen elkaar en vinden oplossingen in het normale leven (sociale basis). Ook kunnen algemene of collectieve voorzieningen hulp bieden, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of welzijnsactiviteiten. Dan gaat het vaak om eenvoudige vormen van ondersteuning, waarna inwoners weer zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. Als algemene en collectieve voorzieningen niet helpen, bieden we ondersteuning via specialistische voorzieningen. Denk aan individuele begeleiding of een traplift, het begeleiden van inwoners naar betaald (beschut) werk of het bieden van ondersteuning via de Jeugdwet. Inwoners worden daarbij zoveel mogelijk ondersteund door één generalist, die samen met de inwoner een plan maakt. Het doel is dat inwoners die dat nodig hebben passende ondersteuning krijgen en dat niemand tussen wal en schip belandt.

Sociale Agenda Leiderdorp

De Sociale Agenda Leiderdorp beschrijft onze visie op het sociaal domein. In de Sociale Agenda staat de leefwereld van de inwoner centraal. Vanuit die visie willen we ons richten op het versterken van laagdrempelige ondersteuning voor alle inwoners, dicht bij de mensen in de wijk. Zodat het beroep op specialistische ondersteuning afneemt en we de kosten hiervan beter kunnen beheersen. We vinden het daarom ook belangrijk om de positie van de generalisten te versterken. Die opdracht hebben we per 1 januari 2019 gegeven aan Incluzio Leiderdorp. Ook richten we ons in 2019 op het lokaal ontwikkelen van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT).

Ontwikkelingen programma 1
Hieronder noemen we een aantal beleidsthema's voor 2019:
1. Implementatie opdracht 'Samen Leiderdorp'
2. Beleid en inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen 2020
3. Minimabeleid
4. Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen Wmo
5. Inkoop Jeugdhulp 2020

Ga naar boven